95 thoughts on “馃敶 VOYAGE AU VIETNAM.馃嚮馃嚦 Th膬m quan l脿ng ch脿i V峄媙h HaLong /Michel Nguyen France cu么c s么虂ng Pha虂p

 1. (P/8) K岷縯 th煤c 2 ng脿y v脿 1 膽锚m tr锚n Du Thuy峄乶 LA REGINA CRUISES Th岷璽 tuy峄噒 v啤虁i. T峄 膽芒y g膽 m矛nh v峄 Ha虊i pho虁ng 膽i m谩y bay v峄 膼a虁 N膬虄ng H峄檌 H么蹋i An. Ch煤c c谩c b岷 xem video vui v岷 . Nh峄 膽k v脿 nh岷 chu么ng 膽峄 xem ti岷縫 video h脿nh tr矛nh du l峄媍h

 2. Du l峄媍h V峄媙h H岷 Long ng岷痬 c岷h r岷 膽岷筽, C岷 啤n Ch煤 膽茫 chia s岷 video th煤 v峄 馃槏馃憤

 3. H岷 long l脿 khu du l峄媍h n峄昳 ti岷縩g c貌n 膽瓢峄 unetco c么ng nh岷璶 l脿 di san thi锚n nhi锚n th岷 gi峄沬

 4. e 膽i v峄媙h h岷 long 10 l岷 r峄搃.. v岷玭 c貌n mu峄憂 膽i..anh l脿 m峄檛 ng瓢峄漣 t峄憈… chia s岷 c贸 t芒m…gh茅 nh脿 em 膬n k岷筼 nh茅 anh

 5. Chuy岷縩 th膬m quan l脿ng ch脿i th煤 v峄 qu谩 b岷 啤i Ch煤c b岷 th脿nh c么ng v脿 gia 膽矛nh s峄ヽ kh峄廵

 6. ng岷痬 th岷璽 nh矛u c岷h 膽岷筽 n啤i l脿ng ch脿y,ch煤c ch煤 v脿 gia 膽矛nh 膽i vui v岷

 7. L脿ng ch脿i V峄媙h H岷 Long c贸 nh峄痭g con t脿u to qu谩, c岷h quan n啤i 膽芒y r岷 l脿 膽岷筽.

 8. Wow 膽a虄 l膬虂m ba蹋n 啤i. Nhi虁n 膽e蹋p qua虂 ba蹋n 啤i. Ca虂m 啤n ba蹋n chia se虄. Chu虂c ba蹋n tha虁nh c么ng trong cu么蹋c s么虂ng

 9. H岷 Long Bay tuy峄噒 v峄漣. M矛nh th铆ch ng峄搃 tr锚n nh峄痭g chi岷縞 ghe nh峄 ng岷痬 c岷h!!! Have a great vacation 馃挅

 10. 27 +馃憤 袥袗袡袣聽聽聽 袟写褉邪胁褋褌胁褍泄褌械聽聽聽聽聽聽
  聽 袥校效楔袝 袙袠袛袝袨聽
  小褍锌械褉
  袟袗啸袨袛袠孝袝聽 袚袨小孝袠

 11. V峄媙h h岷 Long nghe n贸i nhi峄乽 r峄搃 m脿 ch瓢a c贸 d峄媝 gh茅 膽岷縩 h么m nay nh矛n th岷 膽煤ng l脿 tuy峄噒 v峄漣 膽岷

 12. V峄媙h h岷 long 膽岷筽 qu谩 b谩c 啤i. Gh茅 th膬m b谩c 膽岷 膽峄 nh茅. Gh茅 m矛nh con 峄g h峄 nh茅 b谩c.

 13. Tham quan la虁ng cha虁i vi蹋nh ha蹋 long 膽e蹋p qua虂, kh么ng bi锚虂t bao gi啤虁 m啤虂i co虂 di蹋p ra t啤虂i 膽芒y ch煤 ha

 14. Th膬m quan l脿ng ch脿i V峄媙h HaLong /Michel Nguyen France cu么c s峄憂g Ph谩p c岷h 膽岷筽 qu谩 b岷 啤i

 15. Anh chia s岷 c岷h 膽岷筽 V峄媙h H岷 Long … l脿ng ch脿i xinh 膽岷筽 ch脿o 膽贸n kh谩ch tham quan … Anh v峄 th岷痬 n瓢峄沜 r岷 vui ah anh … Like 34 .. Em ch煤c anh c贸 chuy岷縩 du l峄媍h th岷璽 t峄憈 膽岷筽 馃憤
  馃尣馃巹Merry Christmas 馃巹 馃巺馃巵馃敂馃巹

 16. Tham quan kh谩m ph谩 l脿ng ch脿i th煤 v峄 qu谩 anh ,c谩m 啤n anh 膽岷 v峄 du l峄媍h 膽岷 n瓢峄沜 Vi峄噒 Nam xinh 膽岷筽 c峄 ch煤ng ta.Ch煤c anh c贸 chuy岷縩 du l峄媍h c贸 nhi峄乽 k峄 ni峄噈 膽谩ng nh峄 nh茅.鉂も潳鉂も潳鉂も樅鈽衡樅鈽衡樅

 17. tham quang l脿ng ch脿i v峄媙h h岷 long 膽岷筽 qu芒 b岷 啤i m矛nh ch瓢a 膽i VHL bao gi峄 ch峄 xem video ng瓢峄漣 ta 膽i b峄 l锚n YTB r峄搃 m矛nh xem th么i. ch煤c c岷 nh脿 b岷 c贸 chuy岷縩 膽i tham quang th岷璽 l脿 th煤 v峄嬸煈

 18. C岷h 膽岷筽 H岷 Long tuy峄噒 v峄漣 Ch煤 啤i! Ch煤c Ch煤 c贸 nh峄痭g chuy岷縩 膽i th岷璽 tuy峄噒 v峄漣.

 19. Ch脿o ch煤. Tham quan l脿ng ch脿y 峄 v峄媙h h岷 long 膽岷筽 qu谩. 1 tua v岷瓂 bao nhi锚u ti峄乶 ch煤.

 20. vinh ha long dep tuyet voi con nguoi than thien noi chung moi thu deu on cho den khi dich vu an uong lam mat di cam tinh vi nan chat chem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *